VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM PRIDE

ANTAGNING

När får man besked om antagen medverkan?

Vi meddelar vårt beslut om er medverkan normalt sett inom några dagar från det att vi fått er ansökan. De som blivit antagna som utställare får då ett avtal för signering, en faktura på anmälningsavgiften samt inloggningsuppgifter till vår Utställarshop. I shopen görs beställningar för hyra av tält och produkter..

 

När kommer fakturorna?

Stockholm Pride fakturerar löpande vartefter beställningarna kommer in.

 

Hur fungerar fakturering och betalning?

Fakturan gällande Er grundbeställning (dvs hyran av tält eller annan lösning) ska alltid vara betald innan ni får tillträde till Pride Park. Observera att det kan innebära att betaltiden är kortare än ordinarie tid!

Här kan du läsa om våra faktureringsvillkor:”  Faktureringsvillkor (öppnas i nytt fönster)

Vi önskar att i första hand skicka fakturor digitalt som mailad PDF-faktura eller via Svefaktura. Vi kan också, om ni så önskar, skicka fakturan med ordinarie post.

Observera att det ibland händer att fakturor som mailas till er hamnar i ”skräpposten” i ert mailsystem. Vi ber vara uppmärksamma på detta, så att fakturor och annan information inte hamnar där och att det leder till att ni får onödiga påminnelser från oss eller vår uppdragsgivare för fakturering.

 

Vad är Fortnox Finans?

Stockholm Pride använder sig av Fortnox Finans tjänster för hantering av fakturor, det innebär att ni kan få en faktura från Fortnox Finans istället för från Stockholm Pride.

Fortnox Finans sköter även eventuella påminnelse-, kravhantering samt räntefakturering åt Stockholm Pride.

 

När är sista dagen att skicka in sin ansökan?

Två veckor innan produktion kommer vi att stänga ned vissa delat av Web Shopen. Detta för sammanställning av allt materiel ska göras innan festivalen. Vi ber er därför vara ute i god tid.

Vår tältleverantör kommer att finnas på plats i Pride Park och ni har där möjlighet att göra kompletterande beställningar direkt i Pride Park. Sortimentet av hyresprodukter är där begränsat och till ett högre pris.

 

 

BESTÄLLNING

Vad är det för mått på Trycket till tälten? Vart skickar jag tryckfilerna?

Två veckor innan produktion, kommer vi att stänga ned vissa delat av Web Shoppen. Detta för sammanställning av allt materiel till leverantören. Vi ber er därför vara ute i god tid.

Skylt till topptält:

Skyltens höjd är alltid 40cm hög med ca 30cm tryck yta, och bredden är ca tältet bredd. Normalt sett 3m, 4m, 5m eller 6m.

 

Tryck på innervägg:

Innerväggens höjd är ca 250cm hög och bredden är ca tältet bredd. Normalt sett 3m, 4m, 5m eller 6m. Tänk på att ha budskapet överst, då botten kapas för anpasning till tältets höjd.

Vår leverantör kontaktar er gällande beställt tryck.

Filen med bild för tryck ska vara av formatet EPS eller tryckbar PDF.  

 

 

UTSTÄLLARBAND

 

Utställarband, när får man tillgång till dem?

Utställarens kontaktperson får information när biljetterna skickas ut. Beställda Utställarbiljetter skickas till utställarens angiven mailadress dagarna innan festivalen startar.

Utställarens kontaktperson ansvarar för att vidarebefordra informationen till sina medutställare.

Utställarbiljetten löses sedan in mot ett Utställarband vid första incheckning för varje enskild person. Det innebär att Utställarservice mot biljetten förser personen med ett band runt dennes handled. Därmed ges personen möjlighet att vistas på området under öppettider samt områdets servicetider.

 

Viktigt att tänka på är;
- Incheckningen sker alltid först av angiven kontaktperson innan du kan göra något annat.
- Var förberedd med dina dokument.
- Kom i god tid då första incheckningen ibland kan ta länge tid än normalt.
- Alla respektive medverkande eller annan i samband för utställaren måste ha ett utställarband synligt under hela sin medverkan.

 

Vart löser jag in min Utställarbiljett?

Observera att uppvisande av Utställarbiljetten INTE är ett giltigt bevis för inpassering till något av de områden som nyttjas av Stockholm Pride.

Utställarbiljetten löses in hos Utställarservice. Utställarbiljetten kan inte lösas in i Biljettkassorna, Huvudentrén, Besöksinfo, Servicegrinden eller annan grind på området.

 

För att du som Utställare ska kunna komma in via olika passager behöver Utställarbiljetten först inlösas mot ett Utställarband för varje enskild person. Det innebär att vi mot biljetten förser personen med ett band runt dennes handled. Därmed ges utställaren möjlighet att vistas på området under öppettider samt områdets servicetider.

 

Inlösning av Utställarbiljett och bandning sker hos Utställarservice, lokaliserad ca 50m längre ned på Södra Fiskartorpsvägen.

 

Utställare med inlöst Utställarbiljett mot Utställarband får även gå som besökare på PRIDE HOUSE, Det går att lösa in Utställarbiljetten mot ett Utställarband på plats i PRIDE HOUSE under deras öppettider.

 

Varje enskild Utställares medarbetare måste ha ett Utställarband på sig för att komma in på områden Stockholm Pride tillhandahåller. Borttappad biljett eller band ersätts ej.

 

När kan jag lösa in min Utställarbiljett?

Du kan när som helst under våra service- och öppettider lösa in din Utställarbiljett mot ett Utställarband hos Utställarservice, lokaliserad ca 50m längre ned på Södra Fiskartorpsvägen.

 

Kan jag ta av mitt band när jag går hem och få ett nytt?

Klippt band ersätts inte mot ett nytt. Har du exempelvis en yrkesroll utanför ditt utställaruppdrag som inte tillåter band av hygieniska skäl. Informera om detta vid inlösen av Utställarbiljetten, så kan Utställarservice erbjuda en alternativ lösning.

 

 

SÄKERHET

 

Om jag upplever en hotfull situation, vart vänder jag mig?

Vid en incident, ta genast kontakt med en ordningsvakt eller en volontär. Vänta inte.

 

Vad får jag ta med mig in?

Utställare och personal genomgår visitation för tillträde till något av våra områden på samma sätt som övriga av festivalens besökare gör. Givetvis är det inte tillåtet att medta alkohol, droger, vapen samt andra olovliga ting som utger fara. Det är inte tillåtet att ta med sig mat in på området under festivalperioden i Pride Park då detta räknas som serveringsområde med restauranger.
Mer information finns i avtalet.

 

 

FORDON

 

Finns det parkering för oss utställare?

Vi kan dessvärre inte erbjuda parkering för fordon på området. Utan hänvisar till gällande lag och trafikförordningar som finns omkring. Vi rekommenderar i första hand användning av kommunal transport av miljöhänsyn samt att framkomsten till parken är begränsad, och under vissa perioder helt avstängd.

 

När kan jag flytta in i tältet?

Utställarservis kommer sammanställa ett körschema baserat efter utställarnas behov. Från det utdelas en specifik tid och avlastningsplats att förhålla sig till. Det är viktigt att utställaren håller tilldelad tid för incheckningen, då händelser utöver påverkar andra utställare och festival.

 

Kan jag få hjälp med avlastning?

När du följer för dig, angiven tid och utsatt plats som utställare, kommer vi kunna erbjuda lättare bärhjälp och pirra. Utställarservice kommer också vara på plats för information och visa er vägen till ert tält. Detta för att det ska bli smidigt och gå rätt till. Det är upp till dig som utställare att packa in dina varor och material korrekt. Vi ansvarar inte för oförutsedda händelser eller olyckor om du som utställare använder dig av hjälp från våra volontärer. Denna service ses enbart ett komplement till er. Under denna tid, observera att föraren INTE får lämna fordonet under några som helst omständigheter! Tänk på att inte räkna med denna person när installationen till tältet sker. Samt att inlöst Utställarbiljett mot Utställarband för respektive person skett innan fordonet anländer på plats för avlastning.

Anmäl större och otympliga transporter så tidigt som möjligt till Utställarservice, så att vi kan planera in logistik och direktiv för alla inblandade.

 

Kan jag själv köra in med bilen på området?

Det finns restriktioner för vad gräsmattan i parken klarar av. Området är dessutom snävt och fordonet kommer att vara i vägen för andra. För att det ska bli så smidigt som möjligt för er, vänligen respektera den angivna tid och plats samt avlastningsplats som tilldelats er.

 

När kan jag flytta ut ur tältet?

Utställarservis meddelar er en tid för då in- och utcheckning ska ske. Det är viktigt att dessa hålls då det är många utställare som ska checkas in eller ut.

 

Finns det någon viktbegränsning på hur tunga fordon som kan köra på Östermalms IP vid leveranser?

Endast specialfordon får köra på gräsmattan. Anmäl större och otympliga transporter så tidigt som möjligt till Utställarservice, så att vi kan planera in logistik.

 

 

TÄLTEN OCH PARKEN

 

Måste man ha öppet alla dagar och tider?

Som utställare binder du dig att ha ditt etablissemang öppen samma tider som parken har öppet. Du kan alltså inte komma senare eller stänga tidigare. Se vidare i avtalet gällande detta och det vite som då utgår

 

Får jag ha material utanför mitt tält som en skylt eller en stol?

Som utställare har du fått en angiven plats, och ditt material skall såldes vara inom ert område. Övrig mark tillhör Stockholm Pride och dess besökare. Vi har förståelse om ex. flaggor/vimplar som är högre än tältet, vid sådana tillfällen, tag kontakt med Utställarservice för konsultation och godkännande. Större materiel som exempelvis bord, stolar och mattor etc, utanför tältet är inte tillåtet.

 

Finns det ett café enbart för utställare?

Stockholm Pride kan dessvärre inte tillgodose ett café för utställarna. Det finns däremot tillgång till vatten, Food Trucks och restauranger som man kan vända sig till. Under etableringen kan det vara bra att ha egen förtäring med sig.

 

Finns det något utrymme jag som utställare kan använda för att vila?

Som Utställare har du möjligheten att vistas på vissa områden utanför själva parken där besökarna inte är. Behöver du komma ifrån för lite lugn och ro kan dessa rekommenderas. Men tänk på att passager används av flera och du får inte vara i vägen eller störa andra i deras arbete.

 

Får jag locka in besökare till mitt tält genom att sälja tjänster utanför eller lotsa in dem?

Nej, du får inte påtvinga / lotsa in gäster till ert tält eller sälja tjänster, verbalt som fysiskt utanför er angivna plats.

 

Kan jag förvara mina saker på området?

Stockholm Pride ansvara inte för saker på området. Det är upp till var och en att själv besluta om hur man vill förvara sina värdesaker, på plats eller plocka med sig hem över natten. Stockholm Pride tillhandahåller heller inte förvaringsmöjligheter av material. Det finns heller inte möjlighet att förvara avlastat material från t.ex. budfirmor som kommer för att lasta vid andra tider än servicetiderna eller under etablering/avetablering 

Området är bevakat nattetid men Stockholm Pride ansvarar inte för saker som finns i t.ex. tälten.

 

Det förekommer en hel del volontärer på området, vem kontaktar jag?

För dig som utställare, ska du alltid vända dig direkt till Utställarservice. Volontärerna i parken fyller olika funktioner. För att underlätta för er Utställare har vi en volontär som cirkulerar runt i Pride Park för att titta till er och ser till att riktlinjer efterlevs. Denna volontär hjälper till med enklare frågeställningar och om problem uppstår. Det är viktigt att veta att volontärer inte är beslutsfattare utan det är enbart ansvarig för Utställarservice, Parkledning eller Festivalchef som kan fatta beslut.

 

Kundkortet

Vid incheckning av kontaktpersonerna får de ett ”kundkort” som är kopplat till denne och det företag/organisation som denne representerar. Observera att detta kort är en värdehandling och fungerar som ett ID vid t.ex. kompletteringsbeställningar hos Utställarservice. Beställningarna vid Utställarservice faktureras enligt ordinarie faktureringsrutiner och det finns inte möjlighet till kontant- eller kortbetalning där.

Vi tillhandahåller inte någon kontanthantering för Utställare. Med Kundkortet faktureras Utställaren för samtliga köp till angiven fakturaadress.

 

Det regnar, vad gör jag?

Då festivalen sker utomhus och oftast i ett tält finns det riks för att det kan bli varmt eller blött. Regnvatten kan tränga sig in på golvet. Tänk därför på att inte ha sladdar eller värdesaker direkt på golvet.

 

Vi har anlitat ett företag som ska hjälpa oss, hur gör jag?

Utställaren ska informera Utställarservice i god tid om att ni kommer att ha t.ex. annat företag som hjälper er. Utställaren ansvarar för att informerar tredje part och ansvarar att denne förhåller sig och följer de regler och riktlinjer som gäller. Skulle tredje part åsamka eventuella kostnader är det Utställaren som svarar för dessa jämtemot Stockholm Pride.

Stockholm Pride tillhandahåller inte några förvaringsmöjligheter för Utställaren eller det företag som Utställaren anlitar.

 

Måste jag ha något band för att få vistas i Pride Park?

Alla personen som vistas i Pride Park måste ha ett giltig band om sin handled. Detta gäller även om så personen bara tänkt vistas på området en kort stund. Biljetter finns att köpa i webbshopen samt direkt på plats hos Utställarservice.

 

 

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan