Stäng
Välkommen till Stockholm Pride

Arbetsgång - ' Från Anmälan till betalning '

 

 

Hur går det till att bli utställare?
- Här finns det information om hur Ni går tillväga.

 

 

  

Anmälan

Det fösta ni måste göra är att ansöka om att bli utställare genom att fylla i ansökan om att bli utställare eller Foodtruck

 

Formuläret har ett antal tvingande fält (*) som måste fyllas i.
En från början, fullständig ansökan underlättar vårt arbete med att godkänna er som Utställare.

 

För att fylla i anmälan måste ni bl.a. ha ett organisationsnummer samt uppgifter om företaget och faktureringsuppgifter.

 

Ansökan ska innehålla två kontaktpersoner och måste ha e-postadress och mobilnummer till båda personerna.

 

Om ni använder er av ett personnummer måste det tillhöra en av kontaktpersonerna och denne blir då själv personligen betalningsansvarig för de beställningar som görs.

 

Lagring av personuppgifter

Avtalen, samt dokument som beställningar, order, fakturor som innehåller personuppgifter lagras i tio (10) år enligt bokföringslagen.

 

Godkännande

Stockholm Pride går därefter igenom er ansökan och meddelar er om ni blivit Utställare. Detta får ni genom att ett mail med digital signering av avtalet via Scrive. Därefter, när avtalet är signerat, får ni inloggningsuppgifter till vår webb shop.

När avtalet är signerat får ni som först tillgång till Stockholm Prides webb shop.

OBS! Ni är inte garanterade en plats som Utställare i Pride Park genom er ansökan.

Den E-postadress som uppges för Kontaktperson-1 kommer att vara den E-postadress som alla beställningsbekräftelser kommer att skickas till. Om ni vid semester eller liknande behöver ändra E-postadressen, kontaktar ni Utställarservice via mail.

 

Avtal, Avtalssignering – Firmatecknare

Vi kommer att teckna ett avtal mellan er och Stockholm Pride. Avtalet består av ett underavtal samt ett antal bilagor, däribland Faktureringsvillkor, Stockholm Prides Värdegrund. 

När avtalet sammanställts för er kommer vi att skicka det i första hand med en tjänst för digital signering som heter Scrive. Den fungerar så att E-post skickas till den som är Firmatecknare hos er med en länk till avtalet och dess bilagor. Efter det att firmatecknaren har läst igenom avtalet och godkänt det kommer en aktiveringskod att skicka till dennes mobiltelefon för att verifiera att det är rätt person som skriver under avtalet.

Avtalet skickas därefter digitalt till Stockholm Pride som signerar avtalet. När avtalet signerat är av båda parter får de båda ett signerat avtal mailat till sig.

Om ni i er organisation har fler än en (1) person som är firmatecknare och som ska signera avtalet, ber vi er att kontakta Utställarservice via mail för hantering av detta.

Om ni inte kan ta emot ett digitalt avtal, anger ni detta vid ansökan. Ni får då avtalet skickat till er som en PDF fil som ni skriver ut i två (2) exemplar. Båda exemplaren ska signeras på samtliga sidor samt skrivas under och skickas in till vår postbox.

 

Beställningar

Ni kan lägga en eller flera beställningar men vi rekommenderar er att få med så mycket som möjligt i er första beställning då det underlättar för vår tältleverantörs hantering. Alla beställningar kommer att faktureras löpande av Stockholm Pride.

Skulle ni vilja ändra i en lagd beställning, kontaktar ni Utställarservice via mail och meddelar vad det är för ändring som behöver göras. Utställarservice kontaktar er för att stämma av och bekräfta eventuell ändring. I annat fall gäller den beställning som ni gjort.

Om ni saknar något i sortimentet eller undrar över något gällande artiklar och beställning – kontakta Utställarservice via mail för att se hur vi kan hjälpa er med vad ni söker.

Straxt innan det att Pride Park börjar byggas, kommer webb shopen begränsas till enbart köp av biljetter för att till festivalveckan stänga helt. Om ni därefter behöver göra kompletteringar kommer detta att kunna göras på plats i Pride Park men då av ett begränsat sortiment. Kontakta Utställarservice på plats i Pride Park för mer information.

Observera att priserna på det som går att komplettera i Pride Park är till ett högre pris.

 

Fakturering och betalning

Fakturering sker enligt Stockholm Prides faktureringsvillkor. Se Stockholm Prides Faktureringsrutiner

Stockholm Pride använder sig ofta av extern part för hantering av kundfakturor. Dessa sköter då även påminnelser, kravhantering samt räntefakturering vid eventuellt försenade inbetalningar.

 

 

Snabbfakta

 

 ⤤ Stockholm Pride Värdegrund (PDF-fil i nytt fönster)

 

Faktureringsrutiner för kunder (PDF-fil i nytt fönster)

 

 ⤤ Utställaravtal  (allmän del) (PDF-fil i nytt fönster)

 

 ⤤ FoodTrucksavtal (allmän del) (PDF-fil i nytt fönster)

 

 ⤤ Ordningsregler för Utställare i Pride Park (PDF-fil i nytt fönster)

 

  ⤤ Guide/lathund gällande EL i tälten  (PDF-fil i nytt fönster)


 ⤤ Bli stolt officiell partner eller supporter till Stockholm Pride

 

 ⤤ Bli volontär till Stockholm Pride

 

Ansökningsformulär för Utställare

 

Ansökningsformulär för Food Trucks

 

⤤ FAQ 

 

⤤ Till Informationssidan