Välkommen till Stockholm Pride

Arbetsgång - ' Från Anmälan till betalning '

 

 

Hur går det till att bli utställare?
- Här finns det information om hur Ni går tillväga.

 

 

  

Anmälan

Det fösta ni måste göra är att ansöka om att bli utställare genom att fylla i ett ansökningsformulär.

Formuläret har ett antal tvingande fält (*) som måste fyllas i.
En från början, fullständig ansökan underlättar vårt arbete med att godkänna er som Utställare.

För att fylla i anmälan måste ni bl.a. ha ett organisationsnummer samt uppgifter om företaget och faktureringsuppgifter.

Ansökan ska innehålla två kontaktpersoner och måste ha e-postadress och mobilnummer till båda personerna.

Om ni använder er av ett personnummer måste det tillhöra en av kontaktpersonerna och denne blir då själv personligen betalningsansvarig för de beställningar som görs.

 

Här når du ⤤ Ansökningsformuläret

 

Godkännande

Stockholm Pride går därefter igenom er ansökan och meddelar er om ni blivit Utställare. Detta får ni genom att ett mail med inloggningsuppgifter till vår webb shop.

Därefter kan ni logga in i webb shopen.

OBS! Ni är inte garanterade en plats som Utställare i Pride Park genom er ansökan.

 

Den E-postadress som uppges för Kontaktperson-1 kommer att vara den E-postadress som alla beställningsbekräftelser kommer att skickas till. Om ni vid semester eller liknande behöver ändra E-postadressen, kontaktar ni ⤤ Utställarservice (öppnas i nytt fönster) via mail så att ni får era beställningsbekräftelser skickade till annan E-postadress.

 

  

Beställningar

Ni kan lägga en eller flera beställningar. Dessa beställningar kommer att läggas ihop till det avtal som vi kommer att teckna mellan er och Stockholm Pride.

Det är viktigt att ni får med så mycket som möjligt i ert avtal då det säkerställer er leverans.

Givetvis kan ni göra fler beställningar efter det att avtalet är tecknat om ni kommer på att ni behöver komplettera med t.ex. tillbehör till tält eller biljetter. Dessa beställningar kommer då att faktureras separat.

 

Skulle ni vilja ändra i en lagd beställning – alltså inte beställa flera artiklar – kontaktar ni ⤤ Utställarservice (öppnas i nytt fönster) via mail och meddelar vad ni vill göra med den lagda beställningen.

 

Om ni saknar något i sortimentet eller undrar över något gällande artiklar och beställning – kontakta Utställarservice via mail för att se hur vi kan hjälpa er med vad ni söker.

 

Från och med att Pride Park börjar byggas, kommer det inte att gå att göra beställningar via webb shopen utan ett begränsat sortiment kommer att kunna kompletteras på plats i Pride Park hos Utställarservice.

 

  

Avtal

Vi kommer att teckna ett avtal mellan er och Stockholm Pride. Avtalet består av ett underavtal går att läsa här i spalten till höger.Underavtalet är allmänt och innehåller därför inte någora priser eller annan specifik information.
Därtill består avtalet av Faktureringsvillkor, Stockholm Prides Värdegrund samt en eller flera order som ligger till grund från de beställningar som ni gjort i vår Utställar shop. Under Snabfakta till höger går det att läsa de olika dokumenten som är underavtal eller bilagor.

 

Avtalet kommer i första hand att skickas digitalt till er via en digital tjänst som heter Scrive.

 

 

Avtalssignering - Firmatecknare

När avtalet sammanställts för er kommer vi att skicka det i första hand med en tjänst för digital signering. Den fungerar på det sättet att E-post skickas till den som är Firmatecknare hos er med en länk till avtalet och dess bilagor. Efter det att firmatecknaren har läst igenom avtalet och godkänt det kommer en aktiveringskod att skicka till dennes mobiltelefon för att verifiera att det är rätt person som skriver under avtalet.

Avtalet skickas därefter digitalt till Stockholm Pride som signerar avtalet. När avtalet signerat är av båda parter får de båda ett signerat avtal mailat till sig.

 

Fler än en firmatecknare

Om ni i er organisation har fler än en (1) person som är firmatecknare och som ska signera avtalet, ber vi er att kontakta ⤤ Utställarservice (öppnas i nytt fönster) via mail för hantering av detta.

 

 

Fakturering

När avtalet kommer tillbaka till oss skickar vi en faktura som gäller avtalet till er enligt det sätt ni uppgivit i anmälan till oss.

 

 

Betalning

Fakturan som är kopplad till avtalet ska vara betald innan tillträde till Pride Park kan ske. Se vidare Information om våra faktureringsregler

 

 

 

Snabbfakta

 

 ⤤ Stockholm Pride Värdegrund (PDF-fil i nytt fönster)


 ⤤ Information om Stockholm Pride
    Fakturerinsrutiner (PDF-fil i nytt fönster)


 ⤤ Utställaravtal 2017 (allmän del) (PDF-fil i nytt
    fönster)

 
 ⤤ Food Trucksavtal (allmän del) (PDF-fil i nytt
    fönster)


 ⤤ Guide/lathund gällande EL i tälten  (PDF-fil i
    nytt fönster)
 
 ⤤ Anmälningsformuläar

 
 ⤤ Bli stolt officiell partner till Stockholm Pride
    - Skandinaviens största Pridefestival


 ⤤ Bli stolt Supporter till Stockholm Pride

 

 

⤤ FAQ

Stäng