Välkommen till Stockholm Pride

Ansök om att bli utställare, Stockholm Pride Park

På denna sida ansöker ni om att bli Utställare i Pride Park.

Fyll i så många uppgifter som möjligt från början så underlättar det vår behandling av er ansökan.

Fält med  *   är obligatoriska.

 

 

 

 

Din e-postadress: *
Organisationsnummer xxxxxx-xxxx: *
Form (ange en av):Företag- organisationsnamn (registrerat): *
Adress (registrerat): *
Adress rad2:
Adress rad3:
Postnummer (registrerat): *
Postadress (registrerat): *
Land:
Namn som ni använder utåt sett på företaget/org. (om inte ovanstående):
Vi vill ta emot fakturor:


EV. märkning/referens av faktura:
Fakturaadress (eller fakturaväxel-ID eller E-postadress för faktura): *
Fakturaadress 2:
Fakturaadress 3:
Postnummer:
Postadress:
Land:
Kontaktperson 1 Namn: *
Kontaktperson 1 E-postadress: *
Kontaktperson 1 Mobil tele: *
Kontaktperson 2 Namn: *
Kontaktperson 2 E-postadress: *
Kontaktperson 2 Mobil tele: *
E-postadress till vilka entrébiljetter ska skickas:
Ange kortfattat vad ni tänkt er för verksamhet som utställare i Pride Park:
Ange ev. samarbete med annan organisation/företag:
Tagit del av Stockholm Prides Värdegrund:

Vi kan ta emot avtalet digitalt:

Firmatecknare för avtal Namn: *
Firmatecknare för avtal E-postadress: *
Firmatecknare för avtal Mobil tele: *
Ansöker om Communityrabatt:

Beskriv ert företags verksamhet:
Beskriv er koppling till communityt:
Motivering till varför ni vill ha communityrabatt:
End:
Meddelande:

Fälten med  är obligatoriska.

Obs. Fälten med "(registrerat)" kontrolleras mot t.ex. Bolagsregistret och bör stämma överens med vad som är registrerat där. Detta för att säkerställa informationen om ert företag/organisation.

 

Några förklaringar till fälten:

Namn som ni använder utåt sett på företaget/org. (om inte ovanstående): Ert företag/organisation kan vara registrerat med ett namn men det är inte det vanliga namnet som ni kommunicerar utåt.

 

Kontaktperson 1: Kontaktperson 1 är den person som kommer att vara mottagare av beställningsbekräfelse och annan kommunikation från oss i första hand. Utställarshopen skickar alltid till Kontaktperson 1 om ni inte har meddelat något annat.

 

Vi vill ta emot fakturor: Vi strävar efter att skicka så lite papper som möjligt och har möljlighet att skicka fakturor digitalt till er. Antingen via fakturaväxel (uppge då GLN-nummer) eller via E-post som PDF-fil. Om ni inte kan ta emot något av dessa två sätt kan vi skicka det som pappersfaktura til er.

 

Mailadress till vilka entrébiljetter ska skickas: Inför festivalen kommer vi att distribuera era biljetter som ni sedan fördelar till er personal som sedan löser in biljetten till ett personligt entréband. Till denna mailadress kommer dessa biljetter att skickas.

 

Ange kortfattat vad ni tänkt er för verksamhet som utställare i Parken: Beskriv gärna om ni tänkt ha någon speciell verksamhet i ert tält/utställningsplats.

 

Ange ev. samarbete med annan organisation/företag: Ange här om ni tänker sammarbeta med någon annan organisation/företag som vi behöver ta hänsyn till.

 

Firmatecknare för avtal: Vi kommer i största möjliga mån att distribuera våra avtal mellan er som Utställare och oss digitalt. Vi behöver då ha information om firmatecknaren för att kunna skicka avtalet.

  • OM ni har fler än en (1) firmatecknare ber vi er att meddela oss om detta för hantering.
  • OM ni inte kan ta emot avtalet digitalt er vi er att meddela oss detta.

 

 Communityrabatt Här kan du läsa om Communityrabatt.

Stäng